2022-ci il üzrə olan mükafata bütün namizədlər

Aşağıda fondun Məsləhət Şəbəkəsinin üzvləri tərəfindən 2022-ci il İnsan Hüquqları və Biznes sahəsində Mükafatına namizəd olan bütün təşkilatların siyahısı verilmişdir. Bunların hər biri beynəlxalq səviyyədə tanınmağa layiq olan mühüm işlər görür.

Mükafat hər il bölgəyə görə dəyişir – bu il keçmiş Sovet İttifaqı ölkələri olub, gələn il Latın Amerikası və Karib hövzəsi ölkələri olacaq.